Thông tin chung

Đăng ngày:
...

Tin đơn vị Nhà trường

Ngành giáo dục Thạch Thành: Hiệu quả từ cuộc vận động lớn

Ngành giáo dục Thạch Thành: Hiệu quả từ cuộc vận động lớn

Đăng ngày: 05/10/2016
(THO) - Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua...

Hoạt động ngành GD

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Đăng ngày: 11/10/2016
Thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 . Ban giám hiệu trường TH Tràng Cát đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên nhân viên theo đúng công văn quy...
  • Công tác quản lý
  • Hoạt động ngành GD